יש לך
שאלה?
צור קשר

ש.י קרור

פרויקט הסדרה תעריפית 131.4KW עם הכנסה מוערכת שנתית של כ-100,521 ₪

מפרט פרוייקט טכני

שטח הפאנלים שהותקן

1,100 מ"ר

הכנסה שנתית מוערכת

100,521 ₪

הפקת חשמל מוערכת

223,380 קוט"ש שנתי

כמות פאנלים

360

תמונות הפרויקט: