יש לך
שאלה?
צור קשר

אל-פלו ציוד ומערכות זרימה בע"מ

פרויקט הסדרה תעריפית 101.8KW עם הכנסה שנתית מוערכת של כ 80,100 ₪

מפרט פרוייקט טכני

שטח הפאנלים שהותקן

1,200 מ"ר

הכנסה שנתית מוערכת

80,100 ₪

הפקת חשמל מוערכת

178,150 קוט"ש שנתי

כמות פאנלים

266

תמונות מהפרויקט: