יש לך
שאלה?
צור קשר

רפתות מושב כנף

פרויקט הסדרה תעריפית עם הכנסה שנתית מוערכת של כ 1,300,000 ₪

מפרט פרוייקט טכני

שטח הפאנלים שהותקן

4,450 מ"ר

הכנסה שנתית מוערכת

1,300,000 ₪

הפקת חשמל מוערכת

578,000 קוט"ש שנתי

כמות פאנלים

1,700

תמונות מהפרויקט: